Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Aanmelden vervolgopleiding MBO vóór 1 april 2023

Hoe en wanneer aanmelden MBO? Bij de meeste opleidingen moet de student zich inschrijven vóór 1 april 2023. Heb je je niet aangemeld vóór 1 april? Dan kan de MBO school je weigeren. Sommige opleidingen binnen het MBO hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum aantal studenten instellen, een numerus fixus. Voor deze opleiding is er een selectieprocedure. Denk hierbij aan een sportopleiding (CIOS) of een dansopleiding. Naast numerus fixus kunnen er ook andere selectiemethodes door instellingen worden gehanteerd. Welke eisen er precies worden gesteld lees je op de website van de door jou gekozen opleiding. Zodra een leerling weet wat hij/zij wil, moet er overgegaan worden tot aanmelding.

Er zijn een drietal taken die afgehandeld moeten worden:

1. Aanmelden bij de vervolgopleiding (MBO-school, bijv. VISTA college/Yuverta)

2. Het Digitaal Doorstroom Dossier volledig invullen; meer info hierover onderstaand.

3. Documenten die worden gevraagd door de door jou gekozen opleiding opsturen om het dossier compleet te maken.

Digitaal Doorstroom Dossier VMBO 4

Wanneer je je hebt aangemeld bij een vervolgopleiding is het belangrijk dat je het Digitaal Doorstroom Dossier opstart. Dit dossier zorgt voor een optimale informatieoverdracht van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. De aanmelding in combinatie met het doorstroomdossier vormt het startpunt voor de kennismaking op je nieuwe opleiding. De leerling heeft in november 2022 een mail gekregen met inloggegevens voor het digitaal programma ‘Intergrip’. Het Digitaal Doorstroom Dossier is namelijk onderdeel van het programma ‘Intergrip’. Naast het versturen van een individuele mail is er tevens een papieren versie meegegeven met de inloggegevens. Deze is binnen de mentorles overhandigd aan de leerling door onze decaan.

Het dossier wordt gevormd door een deel A en deel B. De leerling zal de eerste stap moeten zetten waarbij deel A ingevuld moet worden. In deel A worden o.a. vragen gesteld over vakken, interesses, competenties en waar jij jezelf later ziet werken. Als je deel A volledig afgerond hebt wordt de mentor automatisch ingelicht. Het tweede deel ‘deel B’ wordt ingevuld door de mentor. Zodra deel B is ingevuld, ontvang je een e-mail dat je de akkoordverklaring in kunt vullen. Na het invullen van de akkoordverklaring is het dossier afgerond en zichtbaar voor het MBO.

Link inlogpagina van Intergrip: https://mijn.intergrip.nl/login

Heb je een vraag over het Digitaal Doorstroom Dossier?

– Stel deze dan aan je mentor

– Neem contact op met de decaan van jouw afdeling

– Of stuur een email naar helpdesk@intergrip.nl