Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Bijzondere culturen + rooster

In het kader van de internationalisering en burgerschapsvorming vindt er wederom een activiteit plaats waarbij bijzondere culturen centraal staan.

Er zijn heel veel nationaliteiten op onze locatie en dit is natuurlijk prachtig! Dit uit zich o.a. in taal, kleding en geloof. Echter, veel leerlingen zijn zich hier niet van bewust. Toch blijkt in de praktijk dat veel jongeren in onze regio thuis een bijzondere niet West-Europese achtergrond hebben. Als we het hebben over een ‘niet West-Europese achtergrond’, dan bedoelen we mensen die opgegroeid zijn of nog steeds opgroeien in een cultuur die buiten West-Europa voorkomt.

We geven maar liefst 15 leerlingen van de diverse afdelingen (én bovendien een docent) de mogelijkheid om alle leerlingen van 2 havo te informeren over hun eigen bijzondere culturele achtergrond.

De activiteit zal plaatsvinden op woensdag 7 feb. tijdens het 1e en 2e lesuur. Derhalve vervallen voor de 2 havo groepen de lessen tijdens deze uren. Collega’s die normaliter op dit tijdstip lesgeven aan deze leerlingen houden toezicht.

De organisatie is in handen van Dewi Gosenson, Martin Gerards, Martijn Ketzer, Karim El-Hassouni en Karin van Buren.