Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Business dag @ Zuyd Hogeschool Sittard

Donderdag 25 mei zijn de havo 4 leerlingen met een EM-profiel en het cluster VWO-5 met beco naar Zuyd Hogeschool geweest op de Ligne in Sittard.

Dit bezoek was een initiatief vanuit de NPO-groep LOB, waarbij het de doelstelling was om de leerlingen kennis te laten maken met het hbo-onderwijs. Vanuit Zuyd hadden een aantal opleidingen zich verzameld om onze leerlingen te voorzien van inhoudelijke informatie over de opleidingen en om een beeld te geven van studeren aan Zuyd in zijn algemeenheid. De opleidingen die zich hadden aangesloten bij deze dag waren:

  • Finance & Control
  • Accountancy
  • Commerciële economie
  • Facility management
  • Business studies
  • Technisch bedrijfskunde

Van elke opleiding was ook een tweede- of derdejaars student aanwezig als studentambassadeur van de opleidingen om onze leerlingen rond te leiden door de school en te voorzien van informatie. Het programma dat we gevolgd hebben was als volgt:

  • Domeinvoorlichting, waarbij elke opleiding kort werd geïntroduceerd in een echte collegezaal.
  • Campustour: rondleiding door het schoolgebouw
  • Quiz met inhoudelijke vragen over de verschillende opleidingen
  • Meet & Greet met studentambassadeurs, waarbij groepjes leerlingen steeds 10 minuten de tijd hadden om vragen te stellen over de opleidingen en studeren aan Zuyd in het algemeen.

De reacties van de leerlingen waren heel positief. Meerderen gaven aan nu wel een beter beeld te hebben gekregen van hoe het vervolgonderwijs er mogelijk uit kan zien en welke mogelijke beroepen hieruit kunnen volgen. Een aantal leerlingen gaf ook aan dat deze economische richting waarschijnlijk toch niet ‘hun’ richting zou worden, maar hadden de dag desondanks als zinvol ervaren.
Tenslotte de vwo-leerlingen, die aangeven het als fijn te ervaren om ook deze mogelijkheid te kunnen bekijken, waarbij ook zij aangaven nu wel een meer concreet beeld te hebben gekregen van dit domein en de verschillende accenten die gelegd kunnen worden in deze studierichting.
Vanuit de begeleiders een kritische noot dat het beeld dat Zuyd schetste soms wel heel optimistisch was. Voor volgend jaar hopen we dat er ook wordt gewezen op gevaren en valkuilen, zodat onze leerlingen een realistisch beeld krijgen van wat van ze wordt verwacht over 1,5 jaar. 

NPO-team LOB heeft de visie om deze dag jaarlijks te laten terugkomen voor onze EM-leerlingen. Daarnaast willen we ook met Zuyd gaan kijken of er ook opleidingen zijn voor onze andere profielen, die zich op een soortgelijke dag willen presenteren. Een mooie oriëntatie in de voorexamenklassen om daarna in het examenjaar meer gericht te kunnen kijken naar het vervolgonderwijs.

Denk mee over LOB!

Team LOB