Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Project Circulaire Economie

Het project “Circulaire Economie” dat door de secties scheikunde en economie is opgezet in de laatste 4 weken van het jaar, is een uitstekend voorbeeld van interdisciplinair onderwijs. Door de leerlingen van 3 havo en 3 vwo te betrekken bij het ontwerpen van recyclebare producten en het opzetten van een bedrijf, krijgen ze praktische ervaring met de principes van duurzaamheid en ondernemerschap.

Als start van het project hebben de leerlingen een lezing gehad van Tim Mullens, CEO van Greenholds. Greenholds is een bedrijf dat op een duurzame manier handgrepen maakt die worden gebruikt in klimhallen. Het doel is om de handgrepen van plastic te maken die recyclebaar zijn en dus wederom gebruikt kunnen worden.

Vervolgens zijn de leerlingen in de lessen scheikunde en economie aan de slag gegaan om een presentatie voor te bereiden rondom het thema Circulariteit. Iedere groep kreeg een plastic waar ze zich in gingen verdiepen en ontwierpen een hulpmiddel van dit plastic waar iemand met een handicap mee geholpen zou zijn. Bij economie leren leerlingen om de financiering voor het ontworpen hulpmiddel rond te krijgen, en stellen hiervoor een financieringsplan en investeringsplan op.

De 3 vwo-klassen zijn op school aan de slag gegaan met 3D-printers, om zo te leren hoe je een hulpmiddel op papier in de praktijk kan maken. De 3 havo-klassen zijn een dag naar de Zuyd Hogeschool gegaan om meer te leren over de studies Engineering en Ergotherapie. Ook zij zijn aan de slag gegaan met 3D-printers en hebben geleerd waar je aan moet denken bij het maken van een goed hulpmiddel. Aan het einde van de dag hebben zij in een grote collegezaal van Zuyd hun presentaties gegeven aan de klas.

Dit project laat zien hoe onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het voorbereiden van studenten op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst.