Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Wet ‘Loting hoger onderwijs’ door de Tweede Kamer

Universiteiten en hogescholen mogen in de toekomst bij de selectie van studenten waarschijnlijk weer gebruik gaan maken van loting. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daarover van minister Dijkgraaf. Voordat het plan wet wordt, moet ook de Eerste Kamer er nog mee instemmen.

In de “decentrale selectie” in het hoger onderwijs wordt nu vooral gekeken naar cijferlijsten en motivatie van aspirant-studenten.

Volgens het kabinet zijn er signalen dat sinds dat systeem is ingevoerd de studentenpopulatie minder divers is geworden en dat bepaalde groepen minder kans maken om de selectie goed te doorlopen. Daar zou de mogelijkheid van loting verandering in moeten brengen.

Hoger onderwijs mag zelf kiezen

De universiteiten en hogescholen mogen er zelf voor kiezen of ze de loting als zelfstandig selectie-instrument inzetten of als aanvulling op de huidige procedures.

Wanneer het plan door de Eerste Kamer is, brengen we jullie hiervan via de site op de hoogte.