Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Vragen van ouders

 • Wat doet mijn kind als de les uitvalt?
 • Onze onderbouwleerlingen worden opgevangen in het OpenLeerCentrum onder leiding van toezichthouders. Leerlingen ontvangen een opdracht voor het vak van uitval of ze maken huiswerk.

 • Heeft de school een pestprotocol?
 • In geval van pesten wordt er, naast dat er afspraken worden gemaakt met de klas, aandacht besteed aan alle partijen. Ouders en mentor worden ingeschakeld. Het komt ook voor dat ons ondersteuningsteam wordt ingeschakeld.

 • Kan ik de cijfers van mijn kind inzien?
 • Ouders ontvangen een inlog van SOM, onze digitale omgeving. Hier zijn naast de cijfers ook roosters, absentie en huiswerk zichtbaar.

 • Heeft de school huiswerkbegeleiding?
 • In de schakelklassen (vmbo-tl/havo) hebben de leerlingen 3x per week huiswerkbegeleiding (ma/woe/do, 14.20 uur tot 15.10 uur).

 • Hoe kom ik aan de studieboeken?
 • Bij de kennismakingsmiddag in juni/juli staat de gang van zaken omtrent het aanschaffen van boeken en andere leermiddelen op de site. De school draagt zorg voor de aanschaf en uitleen van de schoolboeken.

 • Welke sportkleding heeft mijn kind nodig?
 • Onze leerlingen dragen gymkleding met de kleuren en het logo van het Eijkhagen College. De leerling dient te beschikken over adequate sportkleding d.w.z. een blauwe sportbroek, een lichtblauw T-shirt en schoeisel (geen zwarte zolen). De gymkleding is te verkrijgen bij Sporthuis Reintjes, Baanstraat 62, 6372 AH Landgraaf of bij Ivo’s Sportshop, Kloosterstraat 29,6369 AA Simpelveld. 

 • Zijn er RT’ers op school? Is er een ondersteuningsteam?
 • Onze school heeft een uitgebreide zorgstructuur bestaande uit een ondersteuningsteam o.l.v. een zorg coördinator. Bij het ondersteuningsteam zijn de dyslexiecoach en dyscalculiecoach aangesloten.

 • Heeft mijn kind een aaneengesloten rooster?
 • In de onderbouw zijn de roosters altijd aaneengesloten.

 • Hoe verloopt het contact met de mentor?
 • Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een kennismaking met de mentor tijdens de algemene informatieavond van een laag. Verder hebben we ouderavonden waarop ouders met de mentor of met de vakdocent kan praten. De mentor is altijd per mail bereikbaar of telefonisch.

 • Met welke vakken start mijn kind? 
 • In de brugklas: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn (vwo), wiskunde, geschiedenis, biologie, exact, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, beeldende vormgeving, muziek.
 • In klas 2 Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn (vwo), wiskunde, exact, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, beeldende vorming, muziek.
 • In klas 3: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijn (vwo), wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie, lichamelijke opvoeding, beeldende vormgeving.