Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Mobiele telefoons

Afspraken voor het Eijkhagen College per 1 januari 2024:

Algemeen

De telefoon en de smartwatch mogen alleen gebruikt worden in de kantines en buiten. Muziek luisteren alleen met oortjes of koptelefoon.

Gebruik in de les en OLC: geen telefoon en smartwatch in de klas en OLC.

 • Bij binnenkomst in de klas of OLC is de telefoon weg
 • In de tas of in het telefoonhotel
 • De telefoon staat op vliegtuigmodus of uit
 • In het telefoonhotel: telefoon met camera omlaag
 • De telefoon mag pas weer gepakt worden buiten het lokaal
 • Dit geldt ook voor oortjes en andere devices die verbonden zijn met de telefoon
 • Bij het onjuist gebruiken van een laptop kan de docent of toezichthouder vragen om de laptop in de tas op te bergen

Educatief gebruik

 • Een docent/medewerker kan aangeven dat de telefoon voor educatieve doeleinden mag worden ingezet. Het telefoongebruik in de les of OLC is toegestaan als de docent/medewerker dit aangeeft.

Privacy en respect

 • Het maken van foto’s en/of filmpjes van medewerkers, medeleerlingen of bezoekers is niet toegestaan. Ook niet in de kantines of buiten op het schoolterrein.

Eenduidigheid: dezelfde regels en consequenties

 • Wat mag niet in de klas en OLC:
  • Telefoon in de hand
  • Kijken op de telefoon of smartwatch
  • Verstoring van de les (geluid/vibreren telefoon, niet meewerken bij overtreding regels)

De regels gelden voor de gehele les en worden de gehele les gehandhaafd (dus ook de laatste 5 minuten)

 • Consequenties:
  • Indien leerling zich niet aan de regels van het telefoonbeleid houdt, dan wordt de leerling uit de les verwijderd en krijgt een strafuur. Docent maakt een registratie in SOM.
  • Bij de tweede registratie in SOM in lopend schooljaar worden de ouders geïnformeerd over het niet naleven van de telefoonregels.
  • Bij de derde registratie in SOM in lopend schooljaar volgt een pedagogisch maatregel. Hoe komt het dat de leerling zich niet kan houden aan de schoolregels? Wat is een passende interventie?