Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Atheneum

De leerlingen op ons atheneum worden niet alleen cognitief uitgedaagd, maar ook gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die ze straks nodig hebben in het wetenschappelijke onderwijs en de snel veranderende samenleving.

In de onderbouw werken leerlingen aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden en ontwikkelen ze vaardigheden bij bijvoorbeeld het vak Exact, waarbij verschillende vakken projectmatig met elkaar samenwerken, gericht op talent en vaardighedenontwikkeling.

In de bovenbouw krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Daar stimuleren wij de zelfregulering van leerlingen door ze de mogelijkheid te bieden om vakken uit te ruilen, waardoor leerlingen gerichter leren en keuzes kunnen maken voor hun leerroute. Daarnaast hebben we intensiever ingezet op de onderzoeksvaardigheden in de meesterproef van de middelbare school: het profielwerkstuk. Door leerlingen in het voorexamenjaar al kennis te laten maken met de vaardigheden in het wetenschappelijke onderwijs ontstaat er een betere aansluiting met het vervolgonderwijs.