Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Waar we voor staan

Het Eijkhagen College is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Het onderwijs wordt op onze dynamische locatie aangeboden.

Missie: samen goed voorbereid en vol vertrouwen de toekomst in

Het Eijkhagen College is onderdeel van SVOPL. De overkoepelende ambitie van SVOPL is het realiseren van het beste onderwijs voor elk kind. Dit doen we door binnen SVOPL het onderwijs te richten op de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van elk kind. Binnen het Eijkhagen College zien we het als onze missie om ervoor te zorgen dat we samen goed voorbereid en vol vertrouwen de toekomst in gaan om zo dat beste onderwijs voor elk kind daadwerkelijk te realiseren. De kernwoorden in onze missie zijn “samen”, “goed voorbereid”, “vol vertrouwen” en “toekomst”; hiermee leggen we de focus op de socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming van onze leerlingen.

Visie

Wij richten ons in onze doorontwikkeling op héél de mens: naast de cognitieve ontwikkeling besteden wij aan de persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht. We bevorderen bij onze leerlingen zaken als brede en diepgaande kennis, vaardigheden, goede omgangsvormen, creativiteit, ondernemendheid, sportiviteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en kritisch inzicht.

Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, die alle leden van die gemeenschap uitdaagt tot groei, die op een verantwoorde wijze inspeelt op ontwikkelingen in onze samenleving en in het onderwijs, daarbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en situatie.

Als school met een Franciscaanse signatuur proberen we door te geven wat in onze tijd als waardevol wordt gezien voor een jongere die zijn weg zoekt naar de diepere lagen van het leven. Aspecten als dienstbaarheid en rekening houden met de ander zijn daarbij belangrijk. Wij zoeken naar aansprekende invullingen van onze grondslag, zonder daarbij aan andersdenkenden beperkingen op te leggen met betrekking tot haar toegankelijkheid.