Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Wie we zijn

Het Eijkhagen College is op 1 augustus 2009 ontstaan uit twee afzonderlijke scholen met elk een lange historie: College Rolduc in Kerkrade en Eijkhagencollege in Landgraaf. Beide scholen herbergen diverse wortels die decennia tot eeuwen oud zijn. Met behoud van het goede dat de rijke tradities hebben overgeleverd, biedt het Eijkhagen College onderwijs voor een vruchtbare toekomst. 

Het Eijkhagen College is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf met afdelingen voor (tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl. ‘Create your future’ is het motto van onze school. Wij laten onze leerlingen hun toekomstdromen realiseren door middel van goed onderwijs in een inspirerende onderwijsomgeving. We verzorgen onderwijs voor 1450 leerlingen uit Landgraaf en omgeving. Dit doen we met gedreven medewerkers. Op onze school werken zo’n 135 medewerkers. Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, die alle leden van die gemeenschap uitdaagt tot groei, die op een verantwoorde wijze inspeelt op ontwikkelingen in onze samenleving en in het onderwijs, daarbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en situatie. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en contacten met alle betrokkenen; allereerst met de leerlingen en ouders, maar ook met de gemeente, maat­schappelijke organisaties, andere scholen, het bedrijfsleven, (regionale) samenwer­kingsverbanden en andere belanghebbenden.