Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Uitgelicht

Leerlingen die een keuze moeten maken m.b.t. een vak (2 vmbo-tl), profiel of vervolgstudie kunnen de hulp inroepen van de decanen van het Eijkhagen College. Het decanaat is gevestigd op laag 4 tegenover lokaal 414. Leerlingen van 3/4 vmbo-tl en 3 havo/3 vwo kunnen op dinsdag/woensdag & vrijdag terecht bij mevrouw Roost. Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo kunnen op maandag/dinsdag & donderdag/vrijdag terecht bij meneer Didden.

Samen met de mentoren begeleiden de decanen de leerlingen met hun schoolloopbaan. Zij maken daarbij gebruik van een keuzebegeleidingsmethode. Op laag 1 en 2 hebben we de methode Pionier.  In 3 en 4 vmbo-tl is dat de Loopbaanverkenner. 3 havo/3 (t)vwo maakt gebruik van de Profielkiezer. Op 4 en 5 havo en 4 en 5 (t)vwo wordt gewerkt met de Studieloopbaanplanner om leerlingen te begeleiden naar een verantwoorde keuze voor een vervolgstudie.

Om tot een goede keuze te komen, kunnen de leerlingen open dagen bezoeken en meeloopdagen/proefstudeerdagen aanvragen. Leerlingen moeten zichzelf aanmelden voor deze dagen en worden door de decaan vrijgesteld van de lessen op school. Toetsen, mondelingen en presentaties van Eijkhagen hebben altijd voorrang op deze kennismakingsactiviteiten van het vervolgonderwijs.

Als leerlingen gaan studeren aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dan moeten zij zich rechtstreeks aanmelden bij de desbetreffende mbo-opleiding (VistaGildeYuverta) etc. Kijk goed naar de inschrijfdatum en naar de opleidingen met een beperkt aantal plaatsen/of aanvullende eisen. Als leerlingen gaan studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo) dienen zij zich vóór 1 mei bij de studie van de keuze aanmelden. Let altijd op: er zijn opleidingen, waarbij de inschrijfdatum eerder is. Check daarom altijd de site van de opleiding. Hoe eenieder zich moet aanmelden, is hier te lezen.

Leerlingen die gaan studeren aan het mbo, hbo of wo hebben recht op: 

* een persoonlijke ov-chipkaart, deze kan aangevraagd worden via www.studentenreisproduct.nl

studiefinanciering die aangevraagd kan worden via www.duo.nl Bij de dienst uitvoering onderwijs (duo) kan iedere student geld lenen tegen een gereduceerd rentetarief. 

Voor informatie over de studiefinanciering/het lesgeld, kunt u terecht bij DUO: Randwycksingel 22 6229 EE Maastricht (alleen op afspraak) via deze link

Voor alle decanaat gerelateerde vragen kunt u altijd terecht bij de decanen, mevrouw Roost (dme.roost@svopl.nl) & meneer Didden: (mfw.didden@svopl.nl).

Nieuws:

NPO-LOB-Activiteiten: