Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Excellentiebevordering

Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid voor leerlingen van het tweetalig en regulier vwo die goede resultaten halen om een ambitieus excellentieproject te doen. Dat kunnen (hoog)begaafde leerlingen zijn maar ook leerlingen die simpelweg goed uit de voeten kunnen met wat minder contacttijd met de docent van een bepaald vak of vakgebied. Deze mogelijkheid bestaat sinds dit schooljaar ook voor havo-leerlingen. Inmiddels zijn er in totaal een tiental leerlingen die gemiddeld twee lessen per week mogen skippen en in die tijd werken aan een inhoudelijk relevant project dat de leerling zelf heeft bedacht en waarin hij zijn passie kwijt kan. Voorbeelden van projecten zijn: 3D-design, duurzaamheidsambassadeur, het schrijven en publiceren van een roman, het leren van Russisch of Spaans, onderzoek naar zwarte gaten, extra modules wiskunde, etc. De voorwaarden voor deelname en voortgang zijn vastgelegd in een contract. Een excellentiecoach houdt het proces in de gaten en heeft tweewekelijks een gesprekje met de excellente leerling. Ook kan de coach het skipgedrag en de voortgang volgen via de elektronische leeromgeving. Er vindt een presentatieavond plaats in juni waar de leerling aan ouders en belangstellenden zijn project presenteert. Na afronding wordt de deelname aan het project vermeld in het digitale portfolio van de leerling. Het doel moge duidelijk zijn: de motivatie en de creativiteit verhogen om de leerling zó de kans te geven zijn talenten verder te ontwikkelen. Ook kan de leerling hier zijn voordeel mee doen als hij kan aantonen in het vervolgonderwijs dat hij extra dingen heeft gedaan bovenop het reguliere VO-programma. Met dit aanbod van ‘excellentiebevordering’ verzorgt het Eijkhagen College ‘onderwijs op maat’ aan de talentvolle leerling of de leerling die extra uitdaging aankan zodat de algemene motivatie voor schoolwerk vaak ook hoger wordt.