Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Parent Council

De Parent Council vormt een klankbordgroep binnen onze tweetalige afdeling en is een groep ouders die meehelpt bij verschillende activiteiten binnen de afdeling. Zij vormen een grote bron van inspiratie en ondersteuning voor de school terwijl ze aan de leerlingen het belang laten zien van deelname aan de (internationale) gemeenschap. Onze Parent Council onderschrijft de volgende doelstellingen:

1. Het bevorderen van het algemene welzijn van de school

2. Het behartigen van de belangen van de ouders van de leerlingen op het tweetalig vwo

3. Het creëren van een sfeer van samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen

De Parent Council komt zes keer per jaar op maandagavond bij elkaar om samen met de afdelingsleider TTO en de sectordirectrice te spreken over uiteenlopende zaken met betrekking tot het tweetalig vwo. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden van de Parent Council geïnformeerd over huidige ontwikkelingen en adviseren zij het management hieromtrent. Daarnaast ondersteunen zij buitenschoolse activiteiten zoals de kerstborrel, het toneel, de Open Dag en de informatieavond.

We streven naar een evenredige verdeling van ouders van leerlingen over de zes verschillende leerjaren. Het uitgangspunt hierbij is dat er per klas één ouder wordt toegelaten met een minimum van twee per leerjaar. Er worden alleen nieuwe leden tot de Parent Council toegelaten indien er plaats is, eventuele overige aanmeldingen komen op een wachtlijst te staan.