Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Toelichting RBA

Wat is de Rubric Bilingual Attitude?

Dit is een beoordeling van de leerling met betrekking tot het gebruik van de Engelse taal. De docenten van de vakken die Engelstalig gegeven worden geven elke periode een score op drie gebieden:

  • Interactie met de docent (bijvoorbeeld vragen stellen en beantwoorden). Maximaal 4 punten.
  • Vragen en antwoorden tijdens de lessen. Maximaal 4 punten.
  • Interactie met andere leerlingen. Dit betreft zowel functioneel praten (groepswerk) als sociale interactie. Maximaal 4 punten.

Voor het beoordelen gebruiken zij de Rubric Bilingual Attitude (RBA). De RBA is een scoringstabel waarin alle tto-docenten per leerling aan kunnen geven hoe deze presteren bij de verschillende onderdelen van het tweetalig onderwijs zowel in als buiten de klas. Afhankelijk van het aantal gescoorde punten beoordeelt de docent de leerling met een P (pass), F (fail) of G (Good). Als een docent twijfelt aan de score van een van de 12 onderdelen van het RBA dan geldt het voordeel van de twijfel en wordt er gekozen voor de score die het meest voordelig is voor de leerling. 

Hieronder een voorbeeld van een ingevulde RBA:

Zie voor grote weergave van dit schema, document onderaan deze pagina. 

Waarom deze beoordeling?

Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen weten dat ze heel veel vakken in het Engels zullen volgen. De docenten spreken Engels met de leerlingen en de leerlingen spreken ook Engels met de docent. We verwachten echter ook dat de leerlingen tijdens de lessen onder elkaar Engels spreken, en dat ze de docenten buiten de lessen om ook in het Engels aanspreken. Deze laatste twee punten worden door de leerlingen nogal vaak vergeten, maar geven wel een duidelijke indicatie of de leerling intrinsiek gemotiveerd is in het volgen van tweetalig onderwijs. Wij als tweetalige afdeling verwachten van onze leerlingen dat zij wel deze motivatie hebben en ook tonen, en gebruiken dit schema dus om dit in kaart te brengen. We vinden het zelfs zo belangrijk dat we dit in de overgangsnormen hebben opgenomen.