Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Iedereen verdient de kans om te studeren

Het Universiteitsfonds Limburg zet zich in voor gelijke onderwijskansen voor jongeren, ongeacht afkomst, socio-economische status of genderidentiteit. Speciale aandacht gaat uit naar eerstegeneratiestudenten, die als eerste in hun familie hoger onderwijs volgen, en andere jongeren die tegen sociale en financiële barrières aanlopen.

Onder de vleugels van het nieuwe Gelijke Kansen Programma, in lijn met de wens van UM om inclusiviteit te bevorderen, breidt het Fonds haar studiebeursaanbod vanaf dit jaar uit met Het Stichting Mia Keulaerds Beursprogramma, dat zich inzet voor gelijke kansen voor jongeren in de regio Parkstad. 

De UM kijkt er enorm naar uit om vanaf september de eerste studenten te verwelkomen! De inschrijfperiode loopt t/m 1 mei 2023. Meer info, criteria & de aanmeldlink vindt u op de UM Scholarship pagina.

Bij vragen, neem contact op met het Student Service Center (SSC) / Scholarship Office via scholarships@maastrichtuniversity.nl / 043-388538