Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Ondersteuning

O-Team

Iedereen heeft wel eens extra hulp of ondersteuning nodig. Vanuit het ondersteuningsteam (O-team) proberen wij leerlingen te helpen zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten en beter kunnen functioneren op school.

Ons team bestaat uit

Chantal Roos: Ondersteuningscoördinator, tevens pestcoördinator
Anne Cillekens: Medewerker leerlingbegeleiding, faalangsttrainer en dyslexiecoach
Esther Reumkens: Medewerker leerlingbegeleiding expertise passend onderwijs, executieve vaardighedentrainer
Maxime ten Bras: medewerker maatwerkplaats
Rosan Delnoij: Dyscalculiecoach. 

Ieder jaar maken verschillende stagiaires onderdeel uit van ons team. Zij bemensen de maatwerkplek en begeleiden leerlingen onder verantwoordelijkheid van de coördinator.

Als het nodig is overleggen we ook met externe instanties zoals: Schoolmaatschappelijk werk, de GGD, de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband passend onderwijs. Tevens kunnen wij advies vragen aan de schoolagent.

Wat doen wij

Als ondersteuningsteam werken we samen met de mentor en denken we mee en adviseren wij bij vragen of zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit alles in overleg en met toestemming van jou en je ouders. Als de kortdurende hulp die wij vanuit school kunnen bieden niet toereikend is dan zullen wij leerlingen en ouders doorverwijzen naar gemeente of zorgaanbieder. Wij bieden tevens jaarlijks een faalangstreductietraining aan.

Dyslexie/ Dyscalculie

Is er dyslexie of dyscalculie vastgesteld dan kun je extra faciliteiten krijgen zoals tijdsverlenging of ondersteuning door middel van het gebruik van het Kurzweilprogramma.

De werkwijze tijdverlenging en het aanvraagformulier kun je vinden onder het kopje formulieren op deze site.

Maatwerkplek

Ook bestaat er een maatwerkplek/ checkpoint. Dit is een kleinschalige prikkelarme ruimte waarin leerlingen tot rust kunnen komen of middels een maatwerkplan kunnen werken aan het versterken van bepaalde vaardigheden.

Dus, zit je ergens mee of heb je hulp nodig, voel je vooral welkom om bij ons binnen te stappen! Ons kantoor en de maatwerkplek bevinden zich in 212 en 213 achter de bieb!