Eijkhagen

tvwo – vwo – havo – vmbo-tl

Leerlingen

Di 12 december: les t/m 4e uur + toetsen in de middag gaan door!

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In verband met het afscheid van onze collega Roger Cals op 12 december komen alle lessen na het 4 lesuur te vervallen.

De geplande toetsen na het 4e lesuur gaan wel door.

Vanaf woensdag 13 december tot en met vrijdag 22 december is er een plekje ingericht in de centrale hal bij de ingang van onze school waar leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) onze collega Roger Cals kunnen gedenken door b.v. persoonlijke herinneringen in het gedenkboek te noteren.

Jullie zijn van harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken.